Skip to main content

Edukacja Polskich dzieci vs inne

Gdy zestawimy poziom nauki wśród dzieci i młodzieży w naszym kraju względem innych nacji okazuje się, że jesteśmy w czubie tabeli. Niestety regres trwa od kilku lat, a my zamiast piąć się bardziej w górę mozolnie obniżamy loty. Istnieje wiele czynników odpowiedzialnych za taki stan rzeczy. Oto kilka z nich.

Garść statystyk – Edukacja w Polsce.

W poziomie edukacji zajmujemy 17 miejsce wśród wszystkich państw. Biorąc pod uwagę historyczną zawieruchę, a dosadniej zabory i terror komunistyczny nie jest to zły wynik. Pierwszą lokatę niezmiennie od lat zajmuje Finlandia, zaś miejsce drugie należy do Japonii. Rodzi się pytanie – skąd tak wysokie miejsce pomimo tak kiepskich notowań historyczno-społecznych?

Czytaj rodaku.

Za wszystkim stoi wysoce rozwinięty system edukacyjny o charakterze niepublicznym – szybkie czytanie. Kurs szybkiego czytania dla dzieci i młodzieży jest dostępny poprzez wiele płaszczyzn – internetowa, podręcznikowa, oraz stricte szkolna. Można dyskutować nad jakością oferowanych w tej dziedzinie usług, ale na pewno nie należy zaniżać ich skuteczności. Bowiem funkcjonuje szerokie grono usługodawców w sektorze edukacyjnym, którzy poprzez zdrową konkurencję skutecznie podwyższają poziom edukacji w Polsce. Pośród dzieci w wieku gimnazjalnym i licealnym na takie kursy oficjalnie uczęszcza blisko 4%. Biorąc pod uwagę skalę kraju i niewielką popularność tej formy edukacji jest to spory wynik.

Konsekwencje.

Dzięki rosnącej popularyzacji i znacznej skuteczności młodzież oraz dzieci przechodzące kurs szybkiego czytania osiągają o wiele lepsze wyniki w nauce. W Skandynawii i niektórych krajach Azji jest to system znacznie bardziej propagowany, co odzwierciedla ostateczny wynik poziomu edukacji w skali globu.

Informacje zaczerpnięte ze strony http://wiecejnizedu.pl/czym-jest-szybkie-czytanie/

Lidzbark

Pobyt w Lidzbarku Warmińskim

Jeśli zdecydujemy się na przyjazd do Lidzbarka Warmińskiego to na pewno nie będziemy swojej decyzji żałowali. Przede wszystkim, dlatego że jest to bardzo niesamowite miejsce i to pod wieloma względami. Pierwsza rzecz to Lidzbark Warmiński jest bardzo, ale to bardzo starym miastem. Na dzień dzisiejszy jego rola nie jest duża, ale jeszcze przed wiekami był on głównym centrum kultury i religii tamtego regionu. Nie bez przyczyny Krzyżacy tak mocno walczyli o utrzymanie tego miasta…

Czytaj więcej

Szybka i skuteczna nauka – czy jest możliwa?

„Ucz się, ucz, bo nauka to potęgi klucz…” jak pisał w jednym ze swych wierszy prawnik i poeta Ignacy Baliński. Wiersz ten dedykował swym synom, a przesłanie miało stanowić motywację do nauki. Od publikacji minęło sporo czasu i można śmiało rzec, że dziś to zdanie jest swego rodzaju truizmem. Bo uczyć powinien się każdy i przez całe życie, ale co zrobić, żeby był to stosunkowo szybki i skuteczny proces? Jedną z metod jest tzw. szybka nauka.

Czytaj więcej